skip to Main Content

Vi spænder over fem historiske nedslag:

  • 1864: Anden Slesvigske Krig mellem Kongeriget Danmark og Preussen + Kejserriget Østrig
  • 1914 – 1918: 1. verdenskrig
  • 1949 – 1945: 2. verdenskrig
  • 1945 – 1989: Den kolde krig
  • 1989 – …: Nutidige krige med dansk involvering
Back To Top