Skip to content

POWERLab | Vestforbrænding 2016 – 18

November 2017: Vestforbrændings formidlingsafdeling åbner dørene op for POWERLab, som er Skoletjenestens seneste tilbud.

Jeg har den absolutte fornøjelse af, at være en del af teamet, som har realiseret dette tilbud til skoler i de otte kommuner, som Vestforbrænding dækker/ ejes af.

Mit praktiske arbejde i projektgruppen er selvfølgelig primært relateret til den visuelle formidling, og med fokus på, at form og indhold spiller sammen. Samt at få simplificeret komplekse budskaber sammen med mine top-faglige projektkollegaer:-)

Illustrationer & animationsoplæg

Ikon-serie og logo

Skærmgrafik og layout

Som visuel formidler/ Art Director, illustrator m.m. på projektet har det været en rigtig god og spændende proces med et hold af top-motiverede ping-pong-partnere!

Og sidegevinsten er jeg selv er blevet rigtig meget klogere på, hvad der sker med vores velsorterede skraldeposer, når vi har dumpet dem i affaldscontaineren for restaffald:-D

POWERLAB PROJEKTGRUPPE

Vestforbrændings Formidlingsafdeling

pocopiu | Ida Toldbod

Mikael Thorsted

CORDURA

Engelbrecht Construction

FROMBERG: Visuel formidling, grafisk design og illustration

Back To Top